Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník jsou navrženy a spravovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu podle Pravidel tvorby přístupného webu uvedené ve vyhláškce o přístupnosti č. 99/2019 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

 Stránky jsou vytvořeny pomocí značkovacího jazyku HTML™ 5 a pomocí kaskádových stylů (CSS), dodržují syntaktickou a sémantickou správnost, což umožnilo kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost dovoluje zobrazit informace na všech existujících zařízeních. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech.

 Na internetový stránkách jsou umístěny soubory typu: PDF (pro otevření je nutné mít nainstalován Adobe Reader) a XLS/XLSX/DOC/DOCX/RTF (pro otevření je nutné mít nainstalován kancelářský balík, nebo volně stažitelné prohlížeče).

 Tiskový styl lze vyvolat kombinací kláves Ctrl + P a také vyvoláním nabídky internetového prohlížeče a následným kliknutím na tlačítko tisk.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru – itspravce@sosjesenik.cz