Slavnostní předávání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů

Dne 22. 6. 2017 proběhlo v obřadní síni MěÚ Jeseník slavnostní předávání výučních listů úspěšným absolventům tříletých učebních oborů kuchař-číšník, pekař, cukrář, řezník-uzenář, opravář zemědělských strojů, umělecký kovář-zámečník, pasíř a zemědělec-farmář. Výuční listy v přítomnosti rodičů a pedagogů spolu se zástupkyní ředitelky školy Mgr. Ivou Syptákovou předávala místostarostka Jeseníku Mgr. Zdeňka Blišťanová.

Všem absolventům srdečně blahopřejeme!Print this pageShare on Facebook