Polepšili se

Písemná zkouška, praktická zkouška a ústní zkouška.  To jsou stupínky, po kterých musí úspěšně vystoupat žáci třetího ročníku, aby získali výuční list ve zvoleném oboru.

Zatímco výsledky písemných zkoušek se ještě zpracovávaly, žáci jednotlivých oborů už prakticky předváděli, co se naučili. Potěšující je, že naprostá většina z žáků připuštěných k závěrečným zkouškám byla úspěšná.

Jestliže v loňském roce byla hodnotící komise v rozpacích při posuzování výrobků žáků oboru cukrář, letos zaznamenala zlepšení. Z úrovně předvedených výrobků bylo patrné, že budoucí cukrářky přípravě na praktickou zkoušku věnovaly větší pozornost.                                                                                   Jiří KrutilNejvíc chutnal dort Denisy Obrmajerové


Print this pageShare on Facebook