Odborné jazykové kurzy

Invastice do rozvoje vzdělání
Aktivita v třetí tematické oblasti  realizovaného projektu „Zdokonalovací odborné kurzy“ financovaného z prostředků ESF a rozpočtu ČR si kladla za cíl vybavit její účastníky základními komunikačními dovednostmi (kurzy začátečníků) případně rozvinout a zdokonalit u účastníků kurzu jejich odborné komunikační dovednosti (u pokročilých) ve zvoleném jazyce. Předpokládalo se jejich využití při případné práci s účastníky počátečního a dalšího vzdělávání z cizích zemí na naší škole nebo při absolvování případných odborných stáží na zahraničních partnerských školách. Lektoři své úsilí zaměřili na přípravu na komunikaci zaměřenou na gastronomickou a potravinářskou problematiku a odbornou terminologii.

Cílovou skupinu, jejíž příslušníci mohli být příjemci podpory poskytované prostřednictvím tohoto grantového projektu, tvořili pracovníci škol jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj tj. učitelé teoretické přípravy, učitelé odborného výcviku, vychovatelé i správní pracovníci škol. Zájemci o zdokonalení svých jazykových dovedností a znalostí patřící do uvedené cílové skupiny si mohli vybrat ze tří kurzů, někteří časově zvládli i dva kurzy (Aj + Španělština). Pro udělení certifikátu o absolvování odborného jazykového kurzu bylo třeba zúčastnit se 20 dvouhodinovek v průběhu období říjen 2010 – únor 2011 a závěrečného soustředění s 30 hodinami výuky o jarních prázdninách.

Angličtina pro začátečníky probíhala pod vedením lektor Ondřeje Knedly vždy v úterky.

Středeční kurzy Angličtiny pro začátečníky  byly vedeny lektorkou Hanou Juříkovou. Účastníkům začátečnických kurzů  tak byla dána možnost vybrat si termín návštěvy kurzů podle svého týdenního programu.

Angličtina pro pokročilé probíhala vždy ve čtvrtek pod vedením  lektorky Mgr. Jany Sychrové

Španělštinu pro začátečníky vedl rodilý mluvčí lektor Markos Emilio Hernandes Vivas.

Závěr kurzů byl tvořen čtyřdenním soustředěním s intenzivní výukou v době jarních prázdnin v únoru 2011 v Ostružné.

Invastice do rozvoje vzdělání