Spoluúčast na dalších projektech

Škola je zapojena do projektů :


,,Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v OK

v oblasti Integrovaného záchranného systému,,

číslo projektu : CZ.1.07/1.3.13/02.0020

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

více na : www.projektzdravkapv.cz


„Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce „

číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/01.0021

název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


„Další profesní vzdělávání – cesta k nové kvalifikaci „

číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/03.0001

název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky