Pracoviště Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů