2. Zpracování masa

Invastice do rozvoje vzdělání
Sadu zpracoval Ing. Petr Schöppel

Pro otevření nebo stažení klikněte na název vzdělávacího mate
iálu.


 Hygiena v masném průmyslu

  V2-SCH-01

 Intravitální vlivy

  V2-SCH-02

 Nákup jatečných zvířat

  V2-SCH-03

 Omračování jatečných zvířat

  V2-SCH-04

 Vykrvování jatečných zvířat

  V2-SCH-05

 Opracování povrchu těla jatečných zvířat

  V2-SCH-06

 Vykolení jatečných zvířat

  V2-SCH-07

 Půlení jatečných zvířat

  V2-SCH-08

 Konečná úprava masa na porážkách

  V2-SCH-09

 Zpracování drůbeže

  V2-SCH-10

 Zpracování ryb

  V2-SCH-11

 Autolýza masa

  V2-SCH-12

 Proteolýza masa

  V2-SCH-13

 Chlazení masa

  V2-SCH-14

 Bourání masa

  V2-SCH-15

 Základní dělící řezy pro dělení vepřové půlky

  V2-SCH-16

 Vepřové výrobní maso

  V2-SCH-17

 Základní dělící řezy pro dělení hovězích čtvrtí

  V2-SCH-18

 Třídění hovězího masa pro výsek a výrobu

  V2-SCH-19

 Balení masa a masných výrobků

  V2-SCH-20

 Způsoby balení masa a masných výrobků

  V2-SCH-21

 Prodej masa a masných výrobků

  V2-SCH-22

 Solení a nakládání masa

  V2-SCH-23

 Zmrazování a rozmrazování masa

  V2-SCH-24

 Pomocné látky pro masnou výrobu

  V2-SCH-25

 Koření

  V2-SCH-26

 Obaly masných výrobků

  V2-SCH-27

 Uzení, způsoby uzení

  V2-SCH-28

 Drobné masné výrobky

  V2-SCH-29

 Měkké salámy

  V2-SCH-30

 Trvanlivé masné výrobky

  V2-SCH-31

 Vařené masné výrobky

  V2-SCH-32