DUM pro obor cukrář

Digitální učební materiály SOŠ GaP Jeseník

Obor cukrář

Obsah:

1. Suroviny pro cukrářskou výrobu

2. Zákusky a ozdoby

3. Výrobní postupy těst a hmot

Invastice do rozvoje vzdělání