Základní informace o škole

Vítáme Vás na webových stránkách naší školy!

Střední škola gastronomie a farmářství v Jeseníku má dlouholetou tradici. Pokud jde o zemědělské obory sahá až k roku 1867 , v přípravě kvalifikovaných odborníků v potravinářství a gastronomii sahají do roku 1952.

V rámci teoretické výuky je zajištěna výuka německého a anglického jazyka, pro výuku základů automatizace slouží počítačové učebny kde absolventi školy získají základní znalosti s prací s výpočetní technikou.

SŠ zajišťuje pro žáky ubytování v domově mládeže . Komplex SŠ zahrnuje pavilon školy s učebnami teoretické výuky a učebnou výpočetní techniky, budovu internátu, tělocvičnu s velmi dobře vybavenou posilovnou, hřiště s umělým povrchem.

Dobudováním areálu v roce 1990 byly využity všechny podmínky pro kvalitní výuku a SŠ patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným školským zařízením rezortu. Odborný výcvik žáků je zajištěn jak v provozovnách a podnicích na Jesenicku a Šumpersku, tak i přímo v areálu učiliště, kde v nově rekonstruované kuchyni probíhá odborný výcvik kuchařů, cukrářů a pekařů v samostatné výrobně, řezníci mají k dispozici novou výrobnu masných lahůdek.

Odborný výcvik zemědělských a řemeslných oborů probíhá na pracovišti v Horních Heřmanicích, jehož součástí jsou stáje pro chovné koně, sedlářská dílna a dílna opravářů zemědělských strojů. Škola aktivně obhospodařuje zemědělskou půdu a chová vlastní včely. Pracoviště v Horních Heřmanicích má vlastní školní jídelnu a domov mládeže.