Obory podporované stipendiem Olomouckého kraje

Žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce.

Bližší informace na stránkách olomouckého kraje:

http://www.kr-olomoucky.cz/ucnovske-stipendium-cl-683.html