Volný den

Ladislav Urbánek Novinky

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, volný den pro žáky střední školy v termínu 27. 09. 2021.

v.r. PhDr. Silvie Pernicová, ředitelka