SŠ GF Jeseník navázala spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně

Administrator SSGF Novinky

SŠ GaF Jeseník navázala spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Absolventi naší školy mohou po získání maturitního vysvědčení pokračovat v bakalářském i magisterském studiu, nově vzniklého akreditovaného oboru, Zpracovatelské technologie a kvalita potravin.

Náplň studia je reflektovat dnešní trendy „zdravých potravin“, na technologické možnosti jejich zpracování, hygienu, legislativní požadavky, stanovení složek v ovoci a zelenině apod.

Věříme, že propojení středoškolského typu vzdělávání s vysokoškolským, umožní zrod nových odborníků pro současný trh práce.