Harmonogram závěrečných zkoušek (náhradní/opravný termín) ve školním roce 2021/2022

Administrator SSGF Novinky

Písemná část ZZ: 5. 9. 2022 VŠECHNY OBORY 
Praktická část ZZ: 6. – 8. 9. 2022 VŠECHNY OBORY                                              
Ústní část ZZ: 16. 9. 2022 VŠECHNY OBORY