Harmonogram maturitní zkoušky (náhradní/opravný termín) ve školním roce 2022/2023

Iva Syptáková Novinky

Didaktické testy

Od 4.9.2023 12,00 do 8.9. 2023

Praktická zkouška 7.9.2023 v 8,00 hod.

Ústní zkouška 11.9.2023 v 8,00 hod.