Harmonogram maturitní zkoušky (náhradní/opravný termín) ve školním roce 2021/2022

Administrator SSGF Novinky

Česk jazyk a literatura 1.9.2022 v 12,00 hod.

Matematika 2.9.2022 v 8,30 hod.

Jazyk anglický 2.9.2022 ve 12,00 hod.

 

Ústní zkouška 9.9.2022 v 8,00 hod.