Nová kotelna

Časté poruchy a problémy s dodávkou teplé vody do objektu domova mládeže a cukrárenské výrobny si vyžádaly zásadní řešení. Na rozhraní měsíců července a srpna byla proto zahájena celková výměna technologického zařízení kotelny. Dodavatelské firmě se podařilo jen s jednodenním zpožděním dodržet slib, že dodávka teplé užitkové vody bude obnovena 1. září.

V současné době jsou namontovány nové plynové kotle, zásobník teplé vody a pracuje se na nových rozvodech pro ústřední topení. S probíhající opravou jsou spojeny drobné úpravy provozu a omezení pro ubytované. Do zahájení topné sezóny by mělo být všechno v pořádku.                             JKrutil


Print this pageShare on Facebook