Exkurze do Litovelské cukrovarny

V listopadu jsme se žáky 3.B a 2.B, oboru cukrář a pekař, navštívili Litoveskou cukrovarnu. Velmi přívětivý pán důchodového věku, pan Pekař, nás seznámil nejen s historií, ale také se současností celého cukrovaru. Provedl nás prostory, ve kterých se zpracovává řepa cukrovka. Během exkurze jsme mohli ochutnat meziprodukty, které vznikají ještě před bílým cukrem, který všichni známe z obchodu. Myslím, že exkurze byla zajímavá a poučná a přispěla k rozšíření znalostí o výrobě cukru.

Print this pageShare on Facebook