Dortík 2016 proběhl ve znamení svatby

Buflery  – novinka 12. ročníku juniorské cukrářské soutěže

Mrazem postříbřené kopce nad Jeseníkem přivítaly účastníky juniorské soutěže v cukrářských dovednostech „O Priessnitzův dortík“. V historickém Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní se letos sešla skutečná elita především moravských gastronomických středních škol.

O tento ročník byl mimořádně velký zájem. Aby vyhověli a umožnili účast zájemcům o srovnání odborných dovedností, organizátoři z pořádající SŠ gastronomie a farmářství v Jeseníku museli provést technické a organizační úpravy. Poprvé v historii soutěže se tu totiž utkalo patnáct mladých cukrářů.

Odborným garantem soutěže byla Asociace kuchařů a cukrářů ČR a její zástupkyně tvořily i odbornou porotu. Předsedkyní poroty byla stejně jako ve všech minulých ročnících Pavlína Berzsiová, viceprezidentka AKC ČR, dále Eliška Dernerová, předsedkyně AKC v Brně a Pavla Permendlová, místopředsedkyně AKC v Brně. Výzvu ke spolupráci s porotou přijal i světový šampion Mieczyslaw Chojnowski z Polska.

            V každém ročníku se vyhlašuje jiné téma, letos se pořadatelé vrátili ke svatbě. Vždyť je to častý úkol, se kterým se musí ve své praxi každý cukrář vyrovnat. Dorty si soutěžící pod dohledem svých mistrů připravili ve svých školách a spolu s degustačním vzorkem pro porotu, je anonymně instalovali v sále. Podle obecného mínění odborníků i laiků byla letos úroveň dortů velice vyrovnaná. Porota si všímala úrovně a náročnosti řemeslného provedení, estetického dojmu, použitých surovin a významnou roli hrálo i chuťové hodnocení. Formou ankety mohli exponáty hodnotit i diváci. Někteří soutěžící doplatili na použití nejedlých ozdob a porušili tak podmínky stanovené propozicemi. Při vyřčení konečného verdiktu se odborná porota vzácně shodla s hlasováním diváků a nejvýše ocenila dort Kateřiny Štefánkové z Frenštátu pod Radhoštěm, druhá jen s náskokem tří desetin bodu skončila Alena Matulová ze SŠ gastronomie, obchodu a služeb Frýdek-Místek před Lucií Veselou za SŠ hotelové a služeb v Kroměříži.

            Druhým úkolem, který soutěžící plnili, byla pódiová disciplína a to zdobení dvou perníkových korpusů cukrovou glazurou. Jaký mají korpusy vlastně tvar, se soutěžící dozvěděli až na začátku hodinového limitu, který měli na svou práci. Diváci v sále obdivovali precizní práci a pevnou ruku soutěžících při vytváření jemného přediva ornamentů a ozdob. Soutěžící se vyrovnali s neobvyklými tvary korpusů a po počátečním překvapení při jejich zveřejnění, dokázali popustit uzdu tvůrčí fantazii a výsledné ozdoby byly všeobecně velice zdařilé. Bodové rozdíly mezi první a patnáctou soutěžící byly menší než u posuzovaných dortů. Nejvíce bodů získaly ozdoby Sabiny Fagulové ze SŠ Brno Charbulova, o necelé dva body méně získala Lucie Veselá z Kroměříže a na třetím místě skončila Kateřina Juchelková ze SŠ gastronomie a služeb Přerov.

            Letošní  horkou novinkou se stalo zařazení kategorie velké modelované dezerty s pišingrovou náplní.   Soutěžící si přivezli své čtyři buflery o hmotnosti 100 g naplněné pišingrovou náplní.  V časovém limitu 60 minut a před zraky diváků a poroty je soutěžící balili a zdobili mléčnou modelovací hmotou. Když jsem se ptal jedné z hlavních organizátorek soutěže a vedoucí školní cukrárenské výrobny Lenky Juránkové zda má zařazení této kategorie nějaký profesní význam, odpověděla mi: „Byla tu jednak snaha oživit naši soutěž něčím novým. Výrobu a tvarování čokoládových mašlí už žáci běžně zvládají.  V podmínkách, které v tomto sále máme, se nám zdálo ideální oživit trochu zapomenutý a dříve běžný výrobek, kterým na přelomu 19. a 20. století buflery v cukrárnách byly. Jsou trvanlivé a s nevyčerpatelnou možností variant, ať už jde o základní těsto, různé možnosti příchutí a samozřejmě i povrchových úprav a ozdob.“

Snad právě proto, že tato kategorie byla letos zcela nová, k vidění byly diametrálně odlišné přístupy. Možná až komentáře porotkyň pomohly vysvětlit suchou řeč pravidel. Kritizováno nejčastěji bylo nedodržení předepsané hmotnosti a vícevrstvé použití náplní. Nejlepší hodnocení získala Alena Nepustilová ze SOŠ Litovel, druhé místo se podařilo znovu získat Lucii Veselé z Kroměříže a třetí příčku obsadila Irini Mintzasová ze SOŠ obchodu a služeb Olomouc.

            Do první přestávky mezi jednotlivými disciplínami pořadatelé zařadili gastronomickou exhibici. Ukázky svých dovedností předvedl mistr světa v soutěži cukrářů z roku 2001 Mieczyslaw Chojnowski. Ukázku zaměřil na výrobu ozdob a objektů z karamelu. Příhodným tematickým doplněním první soutěžní disciplíny byla i atraktivní módní přehlídka svatebních rób v podání žákyň pořadatelské školy v další přestávce. Příjemné odlehčení pak přineslo zábavné vystoupení žáků z domova mládeže při SŠ GaF. Zaujaly výrobníky zmrzliny firmy Cesk, hlavně chutné degustační vzorky. Improvizovaná prodejna v předsálí nabízela širokou škálu oblíbených žákovských výrobků.

Po sečtení bodů z dílčích disciplín se ukázalo, že tou nejlepší juniorskou cukrářkou v letošním ročníku soutěže „O Priessnitzův dortík“ se stala Lucie Veselá z Kroměříže s desetibodovým náskokem před druhou Kateřinou Štefánkovou z Frenštátu pod Radhoštěm a třetí Alenou Nepustilovou z Litovle. Naše Denisa Obermajerová a její mistrová Kateřina Sedláková byly z celkového osmého místa smutné. Přípravě daly hodně, svou roli ale sehrála  nervozita, která bránila Denise odvést to nejlepší, co umí. Podruhé tak zasáhla nemoc, která znemožnila Denisinu účast v loňském ročníku, kde se měla na soutěžní podmínky připravit.

            Výrazem podpory tohoto krásného řemesla a současně i samotné soutěže bylo nejen převzetí záštity ze strany hejtmana Olomouckého kraje, ale i zájem a pomoc dalších sponzorů. K hlavním patřily především Priessnitzovy léčebné lázně a.s. a firma Ireks Enzyma. Nadějně se uvedla polská firma ZT Kruszwicza, výrobce potravinářských tuků, která mimo jiné pozvala žáky z kroměřížské školy na VI. mistrovství Polska žáků cukrářských škol a na cukrářský veletrh ve Varšavě. Dále vyšle do Kroměříže mistra světa Mieczyslava Chojnowskiego, aby zde provedl školení cukrářů. Díky pořadatelů patří ale i celé řadě dalších sponzorů, kteří pomohli akci realizovat a propagovat.

            Hlavní poděkování ale patří samotným pořadatelům a všem, kteří se na přípravě a průběhu soutěže podíleli. Dílčí neúspěchy a drobné nedostatky není možné přeceňovat. Výsledný efekt soutěže je pozitivní. Žádná ze zúčastněných škol se nemůže pochlubit soutěží s tak dlouhou tradicí a s tak výrazným vlivem na profesní kvalitu. Potvrdili nám to svou účastí i bývalí žáci a laureáti této soutěže z minulých let, pro které byla příprava na soutěž inspirací a jedním ze základů jejich nynějších podnikatelských úspěchů.               J. Krutil


  Zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu.

Areál pořadatelské školy
SŠ gastronomie a farmářství v Jeseníku

Okna léčebny Priessnitz shlíží dolů i na gastronomickou školu
Okna Priessnitzova sanatoria shlíží dolů i na gastronomickou školu

Ředitel lázní, místostarosta  Jeseníku, ředitelka školy a radní Olomouckého kraje zahajují soutěž.
Ředitel lázní, místostarosta Jeseníku ředitelka školy a radní Olomouckého kraje zahajují soutěž

Moderátor soutěže Luděk Ungermann podrobně informoval diváky o soutěžících a činnostech, které provádějí.
Moderátor soutěže Luděk Ungermann podrobně informoval diváky o soutěžících a činnostech, které provádějí

5 Sál d
Diváci měli možnost zblízka sledovat zručnost mladých cukrářek

6 Sál a
Pohled z bakonu kongresového sálu na diváky a soutěžící

7 Porota 1

Porotci při hodnocení dortů

8 Porota 2

Přidělování bodů se muselo ve dvou kategoriích přehodnocovat pro rovnost bodů u dvojic soutěžících

9 Mistr 1

Z vystoupení mistra světa Mieczysłava Chojnowskiego

10 Šaty

Téma „Svatba“ ovládlo i doprovodný program

SONY DSC

Třetí dort Lucie Veselé z Kroměříže

12 2 dort

Dort Aleny Matulové z Frýdku-Místku nesl název Jarní romance a skončil druhý

13 3 Dort

Dortu Kateřiny Štefánkové z Frenštátu pod Radhoštěm přiřkla prvenství jak porota tak divácká anketa

SONY DSC

Nejlepší cukrářky v kategorii dort: drhá Alena Matulová Frýdek-Místek, první Kateřina Štefánková Frenštát pod Radhoštěm a třetí Lucie Veselá Kroměříž

SONY DSC

Nejvyšší ohodnocení získalo zdobení Sabiny Fagulcové z Brna

SONY DSC

Druhá ve zdobení perníku skončila Lucie Veselá z Kroměříže

SONY DSC

Třetí skončily perníky Kateřiny Juchelkové z Přerova


18 Perník


Trio nejlepších ve zdobení perníkových korpusů tvořily druhá Lucie Veselá z Kroměříže, první Sabina Fagulcová z Brna a třetí Kateřina Juchelková z Přerova

SONY DSC

Nejlepší ve zdobení dezertů byla Alena Nepustilová z Litovle

20  2 buf

Tyto dezerty Lucie Veselé z Kroměříže získaly 2. místo

SONY DSC

Třetí místo získaly dezerty Irini Mintzsasové z Olomouce

SONY DSC

Nejlepší cukrářky v kategorii zdobení dezertů: druhá Lucie Veselá Kroměříž  první Alena Nepustilová z Litovle a třetí Irini Mintzsasová z Olomouce

SONY DSC

A na závěr v celkovém pořadí se umístily: na druhém místě Kateřina Štefánková z Frenštátu pod Radhoštěm na prvním Lucie Veselá z Kroměříže  a na třetím Alena Nepustilová z Litovle
Print this pageShare on Facebook