ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOMOVA MLÁDEŽE PRO ODVOZ OSOBNÍCH VĚCÍ UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

Administrator SSGF Domov mládeže, Novinky

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník
U Jatek 8, 790 01 Jeseník
tel.: 584 411 171, e-mail: info@sosjesenik.cz,
www.sosjesenik.cz


ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOMOVA MLÁDEŽE PRO ODVOZ OSOBNÍCH VĚCÍ UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

Zpřístupnění domova mládeže pro odvoz osobních věcí ubytovaných žáků bude probíhat
individuálně v termínech dohodnutých s vychovatelem domova mládeže, a to do 30. 04. 2020:
Pondělí od 11:00 – do 18:00 hodin
Úterý od 11:00 – do 18:00 hodin
Středa od 09:00 – do 16:00 hodin
Čtvrtek od 09:00 – do 16:00 hodin

Prosíme o dodržování vládního nařízení o hygienických zásadách v době protikoronavirového
opatření.
V případě otevření škol a školských zařízení od 11. 05. 2020 bude zprovozněno ubytování na
domově mládeže pouze pro studenty závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a
vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a
absolutoria. (tzn. žáci 3. ročníků, kteří budou vykonávat závěrečné zkoušky a pro žáky 2.
ročníků nástavbového studia, kteří budou vykonávat maturitní zkoušku). Po dobu ubytování
těchto žáků budou platná přísná hygienická nařízení.
V Jeseníku dne 23. 04. 2020