Den třídy

Již jsme si zvykli, že každý rok probíhá v rámci třídy a třídních učitelů různé aktivity, které vedou k prohloubení seznámení nejen spolužáků, ale právě i učitelů a žáků. Setkávám se stále s pozitivními zpětnými vazbami a převážná většina žáků i učitelů si aktivity pochvalují. Vždy je na počasí a učitelích, kde celý den prožijí a jak si ho uspořádají. Hry slouží k seznámení a pochopení se navzájem, naslouchání jedem druhému a stmelení kolektivu, který je pro žití ve třídě tak důležitý.

Tak za rok…… 

 

Hana Rozenská 

Print this pageShare on Facebook