DEN POLE

Dne 5. 11. 2015 byli žáci oboru Opravář zemědělských strojů pozvání díky Agrární komoře a firmy Agro A. R. W. s. r. o. na akci s názvem DEN POLE, která se konala v Rudicích. Tato akce byla věnovaná zemědělské technice a zemědělským strojům. Výhradní zastoupení zde měla firma TOKO agri, která velmi úzce spolupracuje s již jmenovanou firmou Agro A. R. W. Stará Červená Voda, jenž je smluvním pracovištěm našich žáků. Byli zde prováděny ukázky zemědělských strojů v praktickém předvedení na poli a naši žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu v moderních traktorech a shlédnout v akci nejnovější zemědělskou techniku. Akce byla provázena také přednáškami a výkladem autorizovaných osob o jednotlivých zemědělských strojích.

PB051143 PB051153 PB051162
Print this pageShare on Facebook