upozornění

Ladislav Urbánek Novinky

Vzhledem k epidemiologické situaci vyhlásila ředitelka Střední školy gastronomie, farmářstí a služeb Jeseník na čtvrtek 3.2.2022 ředitelské volno . V pátek 4.2.2022 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Sbírka vánočních přání

Ladislav Urbánek Novinky

Pod záštitou akce Schools United uskutečníme v prosinci DOBRÝ SKUTEK. Vytvoříme vánoční přání (Vy sami,nebo celá třída). V této nelehké době je důležitý každý pozitivní moment, který se velmi cení. Hotová vánoční přání noste prosím do kabinetu  Mgr. Lence Navrátilové, která je  vloží do SCHRÁNKY v PEKAŘSTVÍ V PODLOUBÍ na jesenickém náměstí. Vybraná přáníčka budou darována zaměstnancům a pacientům JESENICKÉ …

Zkoušky základního výcviku jezdce

Ladislav Urbánek Novinky

Dne 2.10.2021 jsme se zúčastnily Zkoušek základního výcviku jezdce s koněm Diráno a Batman v Třeštině – Háji.  Čekaly nás 4 disciplíny. Předvedení koně na ruce, drezura, parkur a test z teoretických znalostí. Pan učitel odborného výcviku nás připravoval minulý rok, ale kvůli pandemii jsme zkoušky absolvovaly až letos. Pochvalu od sboru rozhodčích sklidili koně za bezchybný výkon, my za statečnost a připravenost, …

Volný den

Ladislav Urbánek Novinky

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, volný den pro žáky střední školy v termínu 27. 09. 2021. v.r. PhDr. Silvie Pernicová, ředitelka

Burzy škol on line

Ladislav Urbánek Novinky

Naše škola se bude účastnit Burzy škol on line a to v termínech: 14.1.2021 Šumpek 15.1.2021 Prostějov, Opava, Bruntál 18.1.2021 Jeseník 18.1.2021 Přerov, Svitavy 20.1.2021 Olomouc vždy od 16:00 do 19:00 Na této adreses se dozvíte víc. https://burzaskol.online/vystavy Odkaz na online meet naší školy  

Využitá dotace pro školu z Olomouckého kraje

Ladislav Urbánek Novinky

Krajský úřad Olomouckého kraje poskytnul z Odboru životního prostředí a zemědělství v tomto kalendářním roce 2020 Střední škole gastronomie, farmářství a služeb Jeseník finanční příspěvek. Suma pokryla několik prospěšných aktivit. První se vztahovala na opatření pro zachování stávajícího hnízdiště čápa bílého. Celé hnízdo prošlo revitalizací a proběhla také asanace. Další část financí posloužila k zakoupení sazenic medonosných rostlin a dřevin, …