Oznámení o nekonání přijímací zkoušky

Ladislav Urbánek Úřední deska

Ředitelka střední školy rozhodla v souladu s Opatřením obecné povahy  č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 05. 01. 2021 o nekonání jednotné příjímací zkoušky a školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení a počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání do oboru vzdělání: 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 41-45-M/01 Mechanizace a služby 64-41-L/51 Podnikání (denní i večerní studium)     …

Burzy škol on line

Ladislav Urbánek Novinky

Naše škola se bude účastnit Burzy škol on line a to v termínech: 14.1.2021 Šumpek 15.1.2021 Prostějov, Opava, Bruntál 18.1.2021 Jeseník 18.1.2021 Přerov, Svitavy 20.1.2021 Olomouc vždy od 16:00 do 19:00 Na této adreses se dozvíte víc. https://burzaskol.online/vystavy Odkaz na online meet naší školy  

Koronavirus úřední hodiny

Ladislav Urbánek Aktuálně

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB JESENÍK       ÚŘEDNÍ HODINY OD 08:00 DO 11:00 HODIN. PRO KONTAKT S POVĚŘENÝM PRACOVNÍKEM ŠKOLY VYUŽIJTE TELEFONNÍ LINKU- Jeseník 584 487 709, Horní Heřmanice 584 442 091, E-MAILOVOU ADRESU: info@sosjesenik.cz A POŠTOVNÍ SCHRÁNKU UMÍSTĚNOU NA BUDOVĚ ŠKOLY.           PhDr. Silvie Pernicová v.r. ředitelka

Využitá dotace pro školu z Olomouckého kraje

Ladislav Urbánek Novinky

Krajský úřad Olomouckého kraje poskytnul z Odboru životního prostředí a zemědělství v tomto kalendářním roce 2020 Střední škole gastronomie, farmářství a služeb Jeseník finanční příspěvek. Suma pokryla několik prospěšných aktivit. První se vztahovala na opatření pro zachování stávajícího hnízdiště čápa bílého. Celé hnízdo prošlo revitalizací a proběhla také asanace. Další část financí posloužila k zakoupení sazenic medonosných rostlin a dřevin, …

Dny otevřených dvěří

Ladislav Urbánek Novinky

Ve dnech 8. a 9.1.2021 se na naší škole uskuteční Dny otevřených dvěří. Pracoviště Jeseník od 9.00 do 16,00 hod. Pracoviště Horní Heřmanice od 9,00 do 16,00 hod. Akce se uskuteční za předpokladu příznivé epidemiologické situace.

Den otevřených dvěří on line

Ladislav Urbánek Novinky

Dne 17.12.2020 proběhne na Střední škole gastronomie, farmářství a služeb Jeseník “Den otevřených dvěří on line”. Bližší informace budou na našich stránkách zveřejněny 15.12.2020

Burzy škol on line

Ladislav Urbánek Novinky

Naše škola se bude účastnit Burzy škol on line a to v termínech: 8.12.2020 Šumpek 9.12.2020 Prostějov, Opava, Bruntál 10.12.2020 Jeseník 11.12.2020 Přerov 14.12.2020 Olomouc Na této adreses se dozvíte víc. https://burzaskol.online/vystavy