Zkoušky základního výcviku jezdce

Ladislav Urbánek Novinky

Dne 2.10.2021 jsme se zúčastnily Zkoušek základního výcviku jezdce s koněm Diráno a Batman v Třeštině – Háji.  Čekaly nás 4 disciplíny. Předvedení koně na ruce, drezura, parkur a test z teoretických znalostí. Pan učitel odborného výcviku nás připravoval minulý rok, ale kvůli pandemii jsme zkoušky absolvovaly až letos. Pochvalu od sboru rozhodčích sklidili koně za bezchybný výkon, my za statečnost a připravenost, …

PROJEKT BIO V REGIONU

Ladislav Urbánek Projekty

Zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní potraviny rok od roku narůstá. Lidé se více zajímají, jak jejich jídlo vzniká a jaký vliv to má na jejich zdraví, životní prostředí a pohodu zvířat. Spotřeba biopotravin vzrostla meziročně o 33 procent a stále více lidí hledá možnosti, jak podpořit lokální výrobce. Projekt Bio v regionu pokračuje v osvětových a vzdělávacích aktivitách o …

Volný den

Ladislav Urbánek Novinky

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, volný den pro žáky střední školy v termínu 27. 09. 2021. v.r. PhDr. Silvie Pernicová, ředitelka

Zahájení školního roku 2021/2022

Ladislav Urbánek Úřední deska

Jeseník Zahájení školního roku 2021/2022 je pro žáky 1. ročníku dne 01. 09. 2021 v 10.00 hodin v kinosále nad tělocvičnou Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník. Ubytování pro přihlášené žáky je možné 01. 09. 2021 od 08.00 hodin. Horní Heřmanice Zahájení školního roku 2021/2022 je pro žáky 1. ročníku dne 01. 09. 2021 v 08.00 hodin v Horních Heřmanicích. Ubytování pro přihlášené …