Poděkování

Ladislav Urbánek Novinky

Klub přátel při Střední škole gastronomie a farmářsví Jeseník obdržel od firmy Lesy České republiky, s.p. finanční dar ve výši 35 000,- Kč. Finanční dar byl použit k zakoupení potřeb pro obor 41-51-H/02 Včelař –  pastovací zařízení, úlovou váhu a ztekucovací pás. Děkujeme!

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ladislav Urbánek Projekty

Název projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014274 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Zahájení projektu: 1. 9. 2019 Ukončení projektu: 31. 8. 2021   Projekt je na naší škole zaměřen na podporu společného vzdělávání, jehož prostřednictvím budou realizovány aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, kteří se budou vzdělávat v tématech, které se …