Křest hříběte

ss_jesenik Novinky

V Horních Heřmanicích proběhl 6. června křest hříběte. Podívejte se na fotky z akce.

Informace o zpracování osobních údajů

ss_jesenik Úřední deska

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků a studentů ve středoškolské vzdělávací soustavě. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník zpracovává osobní údaje vsouladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob …

Oznámení o konání voleb do školské rady

ss_jesenik Úřední deska

Oznámení o konání voleb do Školské rady Na základě nařízení Rady Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Olomouckého kraje, vyhlašuje SŠGaF Jeseník řádné volby členů Školské rady z řad pedagogických …

Oznámení o možnosti nahlédnout do dokumentů školy

ss_jesenik Úřední deska

Níže vyjmenované dokumenty školy jsou uloženy u asistentky ředitelky školy a jsou kdykoli v pracovní době k nahlédnutí zaměstnancům školy, žákům, rodičům, zaměstnavatelům a veřejnosti.   Dokumenty: Školní řád Klasifikační řád Výroční zprávy Školní akční plán Školní vzdělávací programy   V Jeseníku dne 1. 9. 2017   PhDr. Silvie Pernicová v.r. ředitelka školy