Žákyně obhájila zlato na barmanském BIRELL CUPu v Brně

ss_jesenik Školní tabule hrdosti

14. května 2019 proběhl 19. ročník klasické barmanské soutěže BIRELL CUP v Brně, ve které se škole minulý rok podařilo získat zlato. Netušili jsme však, že letos Natálie Hankeová a Lenka Bartíková dovezou zlatou, a dokonce i stříbrnou medaili. O náročnosti soutěže není třeba pochybovat, protože konkurence čítala kolem dvacítky zúčastněných středoškoláků. Kromě předepsaného množství nápojů, časového limitu, oblečení a …

Prohlášení o přístupnosti

ss_jesenik Úřední deska

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových …

Fotbálek na Domově mládeže

ss_jesenik Domov mládeže

Už se stalo skoro tradicí, že ubytovaní žáci mezi sebou zápolí v různých disciplínách. Jednou z nich se také stal stolní fotbálek. Tentokrát se sešlo 6 dvojic a několik diváků, kteří je mohutně povzbuzovali. Zajímavostí je, že se poskládaly takové dvojice, kdy jeden z nich fotbálek nehrál nikdy v životě a druhý byl velmi zdatný. Nejúspěšnější z nich byli Jakub …

Podezřelý před vchodem

ss_jesenik Domov mládeže

Včera v podvečerních hodinách se před domovem mládeže naší školy objevila podezřelá postava. Jedná se o bělocha vysokého asi dva metry, prostorově náročnější postavy, se studeným pohledem velkých očí a s podivnou fajfkou v ústech. Původní obavy, že má políčeno na některou z ubytovaných lepých děv, vzaly brzy za své. Holky si při pozornějším sledování všimly, že postava stojí bez …

Polštářek pro miláčka

ss_jesenik Domov mládeže

I přes to, že se svátek sv. Valentýna slaví převážně v anglosaských zemích, začíná se v poslední době šířit i v kontinentální Evropě a to převážně z komerčních důvodů. Na DM jsme se tím ovšem nedali zaskočit a místo nakupování drahých dárků v obchodech si 19 děvčat pro své blízké připravilo originální dárek vlastníma rukama. O to víc doufáme, že …

Projekt Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů

ss_jesenik Projekty

Název projektu: Pracoviště Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007582 Název programu:Integrovaný regionální operační program (IROP) Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018 Projekt Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, příspěvkové organizace Olomouckého kraje řeší pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku u zemědělských oborů 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a 41-51-H/01 Zemědělec – …

Podpora výuky jazyků

ss_jesenik Projekty

Projekt s názvem „Podpora výuky jazyků“ reg. č. CZ.1.07/1.1 .00/56.2710, který škola realizovala v období  od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v rámci výzvy č. 56 byl zaměřen na zkvalitnění počátečního vzdělávání. Z předem nastavených šablon naše škola zvolila dvě šablony nazvané „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“, tři šablony s názvem „Zahraniční jazykový kurz …

Projekt Partnerství škol Comenius

ss_jesenik Projekty

Projekt zaměřený na rozvoj partnerství škol v dotačním systému Comenius byl na naší škole zahájen 1. 8. 2012. Kromě naší školy se projektu zúčastnily také Justus-von-Liebig Schule z německého Mannheimu, Instittuto Professional Alberghiero di Stato „ Pietro d´Abano“ Abano Terme z Itálie a Zespól Zskól Zawodowych Nr.4 im. Bronislawa Koraszewskiego  z polského Opole. Projekt byl realizován v rámci Programu celoživotního učení s  registračním číslem …

Inovace a individualizace

ss_jesenik Projekty

Se zahájením školního roku 2012 -2013  na naší škole začala i realizace projektu  „Inovace a individualizace vzdělávání“ v rámci akce EU peníze středním školám,  s registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.1024. Projekt byl zaměřen na další zlepšení podmínek pro vzdělávání prostřednictvím inovace a individualizace vzdělávání.Projekt aktivně využíval celkem dvanácti různých typů šablon, v jejichž rámci bylo navíc odučeno celkem 512 vyučovacích hodin a …

Zdokonalovací odborné kurzy II.

ss_jesenik Projekty

SOŠ gastronomie a potravinářství v Jeseníku byla od počátku roku 2011 realizátorem grantového projektu s názvem „Zdokonalovací odborné kurzy II.“, který si vytkl za cíl zvyšování úrovně odborné přípravy na středních školách Olomouckého kraje se zaměřením na potravinářství a gastronomii v rámci dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt byl zaměřen na doplnění a inovaci odborných znalostí a dovedností pracovníků gastronomických škol …

Zdokonalovací odborné kurzy

ss_jesenik Projekty

Od 1. února 2010 do 30. června 2012 byl realizován grantový projekt v rámci OP VK s názvem „Zdokonalovací odborné kurzy“ reg. č. CZ.1.07/1.3.13/02.0027  , který byl zaměřen na další vzdělávání pracovníků středních škol se zaměřením na potravinářské obory v Olomouckém kraji. V rámci tohoto projektu byly uspořádány tře typy vzdělávacích akcí: Kurzy pro cukráře   A1_1 9.-10. 4. 2010 …

Modernizace a intenzifikace vzdělávacích programů

ss_jesenik Projekty

Projekt „Modernizace a intenzifikace vzdělávacích programů odborného výcviku potravinářských oborů středních odborných učilišť“ byl realizován v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů pod registračním číslem CZ.04.1.03/3.115.2/0100. Partnerem bylo Střední odborné učiliště obchodní Prostějov. Celkové schválené výdaje byly 3 522 260 Kč a období realizace projektu bylo od 11/2006 do  06/2008. Projekt by zaměřen na modernizaci a intenzifikaci vzdělávání u potravinářských oborů středních odborných učilišť.  Řešil inovaci a zkvalitnění …